Forsknings- og nyskapingsprisen 2010

Rogaland Forsknings- og Nyskapingsfond. Som består av NHO, Rogaland Fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Stiftelsen Rogalandsforskning. Utdelingen fant sted 10. januar, og prisen var på 100.000 kr.

 

GeoRigg AS (c/o Ipark)
Prof. Olav Hanssensvei 7A P.O. Box 8034, N-4068
Stavanger, Norway