Forsknings- og nyskapingsprisen 2010

Rogaland Forsknings- og Nyskapingsfond. Som består av NHO, Rogaland Fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Stiftelsen Rogalandsforskning. Utdelingen fant sted 10. januar, og prisen var på 100.000 kr.